Bağcılar'da "Hicret Bilinci" konuşuldu

Bağcılar'da "Hicret Bilinci" konuşuldu

Özgür-Der Bağcılar Temsilciliği'nin düzenlediği siyer eksenli panellerin bu haftaki konusu "Dış Dünyaya İlgi ve Hicret Bilinci" idi.

Temsilcilik binasında gerçekleştirilen panelin oturum başkanı Mustafa Ö. Hakim, panelistleri ise Osman Kahraman ve Kenan Alpay'dı. Oturum başkanı Özlük sözü panelistlere bırakmadan önce yaptığı kısa değerlendirmede şu görüşleri dile getirdi; insan kendisi dışındaki varlıkları nesneleri merak ede gelmiştir ve bu merakla gerçekleştirdiği temaslar sonucu gelişme gerçekleşir Dış dünyaya gösterilen bu ilgi tabiatın keşfi, savaş ve hicret gibi olayları meydana getirir. Hicret inancı daha iyi yaşamak ve bu inancı yeryüzünün farklı yerlerinde hakim kılmak için gerçekleştirilir.

İlk sözü alan Osman Kahraman'ın konuyla ilgili yaptığı konuşmadan bazı bölümler:

Hicret dini Allahın istediği şekilde yaymak, küfrün kuşatmasını yarmak ve ümmet oluşturmak için yapılan mekan değişikliğidir. Mümin kişi mekan değişikliğinden önce yaşadığı toplumdaki yanlış düşünce ve eylemlerden ayrılarak bir hicret gerçekleştirir. Müslüman'ın her ibadeti bir hicrettir. Namaz, oruç, zekat ve hac ibadetlerinin de birer hicret olduğunu belirten Kahraman konuşmasının geri kalan kısmını dış dünyaya ilgi konusuna ayırdı.

Mekke toplumu ticaretle uğraşırdı dolayısıyla çevresindeki ve uzaktaki bölgelere ticari seferler düzenlerlerdi ve bu bölgelerden haberdar idiler. Resulullah'ın müminleri Habeşistan hicretine göndermesi rastgele olmamıştır.

Dış dünyaya ilginin diğer bir aracının müşrik Arapların Mekke'ye yaptığı hac ve düzenledikleri panayırlar olduğunu belirten Kahraman Resulullah'ın bu vesileyle gelen kişilere toplu mekanlarda ya da tek tek vahyi tebliğ ettiğini belirtti. Tecrit ve boykot yıllarında bu mekanlarda tebliğ yapamadığını fakat bu kez yollarda tebliğe devam ettiğini belirtti.

Malezya ve Endonezya ticari faaliyetler sonucu Müslüman olmuşlardır. O bölgelere ticari faaliyetlerde bulunan Arap Müslümanlar vadesi geçen borçlardan dolayı faiz almadıkları için buradaki insanlar İslam'a sempati duymaya başlamış ve Müslüman olmuşlardır.

Diğer panelist Kenan Alpay konuşmanın kendisine ayrılan bölümünde özetle şunları söyledi: Allah insanı yeryüzünün halifesi olarak yaratmıştır. Hayvanlar ve bitkiler insanın emrine verilmiştir. Halife yöneten, idare edendir. Yeryüzünün halifesi olarak sadece yaşadığımız yerde değil yeryüzünde küfür, zulüm ve günahın kaldırılması üzerimizde mükellefiyet oluşturur.

Rum suresinde üzerinde durulması gereken husus sosyal ve siyasal açıdan küçük bir topluğun dikkatinin iki büyük gücün mücadelesine çevrilmesidir. Günümüzde de Müslümanlar dünyadaki gelişmelerle ilgilenmelidirler. Kuran-ı Kerimde yeryüzünü gezip dolaşmamız söyleniyor. Dış dünyaya olan ilgi sıradan bir emek değildir. Bilinç ve iradeye dönüşen bir eylemdir. Çin'de Çin kökenli Müslümanlar nüfusun % 5'ini oluşturmaktadır. Buraya ticaret yapan Müslümanlar aynı zamanda tebliğ faaliyetlerinde bulunmuşlardır ve onların Müslüman olmalarını sağlamışlardır. Bu insanların Müslüman olmaları yüzyıllar öncesine dayanır.

Medine'ye Hicret bir kaçış ve canını kurtarma faaliyeti değildir..Hicret davetin önünü açmak, kuşatmayı  aşmak ve İslam toplumunu inşa etmek için  yapılmıştır.Ayrıca dış dünya bilincini  atak duruma getirmek için yapılmıştır hicret.Mekansal hicretten önce zihinsel,fikirsel ve ahlaki hicret gerçekleştirilmiştir.

 

Haksöz Haber / Murat Yörükoğulları
Fotoğraf: Abdulvahap Kurşun

Önceki ve Sonraki Haberler