Bağcılar’da “İttihat Terakki ve İktidarı” Semineri

Bağcılar’da “İttihat Terakki ve İktidarı” Semineri

Özgür-Der Bağcılar temsilciliği Türkiye’nin Oluşumu üst başlıklı tarih seminerlerinde bu hafta İttihat Terakki ve İktidarı konusunu gündemine aldı.

Veysi Selimoğlu Asr suresini okuduktan sonra sözü seminerin konuşmacısı Abdullah İsmailoğlu'na bıraktı.

İsmailoğlu'nun konuşmasından satırbaşları;

İttihat Terakkiyi bir siyasi fikir etrafında birleşememiş, bir çok siyasi fikre sahip, kendi toplumunu ve dünyayı tanımayan Avrupa'da yetişmiş Jöntürkler kurmuştur. Sultan Abdülhamit'in istibdat yönetimine karşı olduklarını söyleyen bu kişiler İttihat Terakkiyi Selanik'te kurmuşlardır. Selanik masonik hareketlerin çok olduğu ve Yahudilerin yoğun yaşadığı bir yer olarak dikkat çekmektedir. Zaten İttihat Terakkinin kurucuları da masondurlar ve Fırka'da teşkilatlanmasında masonik hücre yapısını esas almıştır. Fırka önceleri gizli olarak faaliyet gösteriyor, 1905 yılından sonra açığa çıkıyor.

1908 yılında 2.Meşrutiyetin ilanı Fırka'nın baskılarından dolayı değil Abdülhamit'in ileri görüşlülüğü sayesinde gerçekleşmiştir. 1908 yılından sonra ülkede kısa süren bir bahar havası hakim oluyor, yeni bir hükümet kuruluyor. Bu hükümetin içerisinde yer almayan Fırka, onu perde arkasından yönlendiriyor. İttihat Terakki Fırkasının iktidarını sağlamlaştıran, onu tek güç haline getiren olay 31 Mart vakasıdır.31 Mart vakası Avcı Taburları adı verilen askeri birliklerdeki erlerin silahlarının subaylara karşı kullanılmasıyla patlak vermiştir. Fakat bugün bile hala bu silahları erlerin mi yoksa onların yerine geçen birilerinin mi kullandığı açıklığa kavuşturulamamıştır. Abdülhamiti tahttan indirmek ve iktidara gelmek için İttihat Terakkinin bu olayı tezgahladığı ileri sürülmektedir.31 Mart vakası ayrıca iki önemli sonuç ortaya çıkarmıştır.

1- 1909 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle Osmanlıda Parlamenter sisteme geçilmiştir.

2-Ordu siyasette etkin bir rol almaya başlamıştır. Günümüze kadar sürecek olan darbe geleneği başlamıştır. O tarihlerde de ordunun siyasetten elini çekmesini ve asli görevini yapmasını isteyen kişiler vardı. Bu isimlerden biriside Babanzade İsmail Hakkı Bey'di.

İstibdata karşı olduğunu ve özgürlük istediğini söyleyen İttihat terakki ikitidara geldiğinde daha koyu bir istibdat uygulamıştır. Özgürlükleri boğma noktasına gelmiştir. Onların iktidarında bir çok gazeteci ve devlet adamı suikastlar sonucu öldürülmüştür.1912 yılında yapılan seçimlerde milletvekilleri sopalarla dövülmüştür. Parlamenter rejimin uygulanmaması için elinden ne gelirse yapmıştır.

İttihat Terakkiye muhalefet eden unsurlardan birisi Prens Sebahattin'in önderliğinde kurulan Ahrar Fırkasıdır. Prens Sebahattin liberal görüşleri olan, yerel yönetimlere ve ticari olarak girişim özgürlüğüne önem veren birisidir. Partide bu görüşleri benimsemiştir.

Diğer muhalif fırka ise İttihadi Muhammedidir. Volkan gazetesi bu partinin yayın organıdır. Fırka meşrutiyet taraftarıdır. Fakat hem Ahrar hem de İttihadi Muhammediye 31 Mart vakası bahane edilerek baskılara maruz kaldı ve kapatılmak zorunda kaldı.

İttihat Terakki Türkiye Cumhuriyetinin temelini oluşturan bir örgütlenmedir. Bugün yaşananları anlayabilmek ve anlamlandırabilmek için 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet, Jöntürkler ve İttihat Terakki zamanlarını iyi bilmek gerekmektedir.

Seminer programı her zaman olduğu gibi katılımcıların soruları ve yaptıkları katkılarla sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler