Bağcılar’da “Kur’ani Kavramlar” Semineri

Bağcılar’da “Kur’ani Kavramlar” Semineri

Bağcılar Özgür-Der'de “Kur’ani Kavramların Önemi ve Kavramlara Yaklaşımdaki Sorunlar” konulu bir konferans yapıldı.

Murat Yürükoğulları / Haksöz-Haber

Özgür-Der Bağcılar Temsilciliği 15 Kasım Perşembe gecesi aylık konferansların ikincisini gerçekleştirdi. Konuşmacı Bülent Şahin Erdeğer, Kuran-i kavramların önemi ve kavramlara yaklaşımdaki sorunlar konulu sunumunu kalabalık bir dinleyici topluluğu karşısında yaptı.

Kavram Çalışmalarını Ortaya Çıkaran Sebepler

Erdeğer, son yıllarda kavramlara yapılan vurgunun sebebinin İslam ümmetinin parçalanmışlığını ortadan kaldırmak ve İslami yaşam tarzını yeniden kazanmak için ıslah ve uyanış hareketleri ve çabaları sonucu gündeme geldiğini belirterek konuşmasına başladı.

Erdeğer, 1. Dünya Savaşı sonrasında İslam dünyasının parçalandığını ve ulus devletlere bölündüğü ve aynı hassasiyetleri paylaşmayan insanların birbirinden daha rahat kopartıldığını söyledi.

Bülent Şahin, İslam ümmetinin, İslam medeniyetinin, İslam hilafetinin yeniden oluşturulabilmesi için kavram çalışmaları temel yapıtaşına denk gelmektedir diyerek konunun önemini vurguladı. Bülent Şahin, Kur’ani kelime ve kavramların Seyyid Kutub’un belirttiği Kuran nesli nüvesinin temel DNA’sını oluşturduğunu söyledi.

Erdeğer, Kuran’ı Kerim’in sadece 2 kapak arasındaki vahiyler manzumesi olmadığını ancak Kuranı Kerim’in sözlü kültüre hitap eden sözlü bir metin olduğunun altını çizdi. Erdeğer, bundan dolayı aradan bir zaman geçtikten sonra insanların Kuranın ayetlerinin vurguladığı kavram ve kelimeleri ilk dönem insanının algıladığı gibi algılamadığını ifade ederek tefsir ihtiyacının bu vurguyu koruyabilme çabasının sonucu olarak ortaya çıktığını söyledi.

Kuran-i Kavramları Anlamada Nüzul Ortamının Önemi

Erdeğer, Kuran’ın sözlü bir hitap olduğu gerçeği atlanarak ve nüzul ortamı, o ortamdaki yaşanmışlıklar, canlı pratik göz ardı edilerek bir çok Kurani kelime ve kavrama yaklaşıldığında yanlış anlamalar oluşacağını belirtti. Erdeğer, bu tarz yaklaşımların kavramları asıl anlamından uzaklaştırıp kelami tartışmaların konusu haline getirdiğini ifade etti. Erdeğer, şefaat kavramını bu konuda örnek olarak gösterip, Mekke müşriklerinin ve o dönem yaşayan Yahudi ve Hristiyanların şefaat anlayışlarını bilmeden ve Kuran’ın bu kesimlere cevaben şefaat kavramını ortaya koyduğunu atlayarak kavrama yaklaşıldığında yanlış bir şefaat anlayışının ortaya çıktığını söyledi.

Kavramlara Sahih Yaklaşım

Erdeğer, kavram çalışması çabasının vahyin ilk muhataplarının vahyi mesajı nasıl anladıkları ve ne yaptıklarını anlama ve günümüze taşıma çabası olduğunu dile getirdi. Erdeğer, modernistlerin o ilk dönemleri atlayarak, bugüne bakıp vahyi anlamaya çalıştıklarını, Selefilerin ise onların aksine ilk dönemlere takılıp mesajı anlama çabasında olduklarını belirtti. Erdeğer, doğru yaklaşımın ilk dönemlere gidip mesajı anlamaya çalışmak ve onu günümüze taşımak çabası olduğunu dile getirdi. Erdeğer, bir kavramı açıklarken anlam alanı içerisinde kalıp farklı yorumlar yapılabileceğini, ancak temel çerçeveyi aşan yorumlar yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Erdeğer, Kuran okunduğunda ayetin bir pratik ve yaşanmışlık üzerine geldiğinin bilinmesi gerektiğini ve ayrıca Peygamber(s)’in ve arkadaşlarının bu pratiği nasıl anladıkları ve nasıl uyguladıklarını bilmenin de gerekli olduğunu dile getirdi. Konuşmacı, ayrıca kavramları anlamada Arapça ilk dönem sözlüklerine ve tefsirlerine de itibar edilmesi gerektiğin vurguladı.

Panel programı dinleyicilerin katkıları, soruları ve bu sorulara verilen cevaplarla sona erdi.

bagcilar-seminer.jpg 

Önceki ve Sonraki Haberler