Bağcılar’da “Milliyetçilik Ve Türk Tarih Tezi” Semineri

Bağcılar’da “Milliyetçilik Ve Türk Tarih Tezi” Semineri

Türkiye’nin oluşumu üst başlıklı seminerlerin bu haftaki konusu Türkiye Cumhuriyetindeki milliyetçi akımlar ve Türk tarih tezi idi. 28 Kasım 2010 Pazar sabahı dernek binasında gerçekleştirilen seminerin konuşmacısı Veysi Selimoğlu’ydu.

Veysi Selimoğlu konuşmasının başında milliyetçilik fikrinin Osmanlıya Batı'dan 100 yıl sonra geldiğini belirtti. Konuşmacı, 1908 yılında İstanbul'da kurulan Türk Derneğinin ve Genç Kalemler dergisinin dil temelinde bir milliyetçilik güttüğünü ve bu dönemde de İttihat Terakkinin İmparatorluğun bütün milliyetlerine Türkçenin kullanılmasını dayattığını dile getirdi. Selimoğlu 1911-12 yıllarının önemli olduğunu belirterek bu yıllarda Türk Yurdu Cemiyetinin kurulduğunu ve Türk Yurdu Dergisinin yayınlamaya başladığını ifade etti. Selimoğlu bu oluşumlar vasıtasıyla milliyetçiliğin sadece dil açısından değil tarihsel, kültürel sosyal ve iktisadi olarak ta gündeme gelmeye başladığını vurguladı. Bu dönemlerden sonra Turancılık gibi akımlarında ortaya çıktığını belirten Selimoğlu, Türkiye Cumhuriyetinde Mustafa Kemal'in Misak-i Milli sınırlarını esas alan bir milliyetçilik güttüğünü ve Turancılığı benimsemediğini belirtti.

Selimoğlu 1930'larda resmi milliyetçiliğin etnik vurguyu öne çıkardığını belirterek bu dönemde farklılıkların ya yok sayıldığını ya da yok edildiğini belirtti. Bütün olup bitenlerin topluma yukardan dayatıldığını belirten konuşmacı Güneş dil teorisi ve Anadolu'daki bütün uygarlıkların Türk kökenli olduklarını ileri süren Türk Tarih Tezinin de bu dönemde yazıldığını belirtti. Selimoğlu konuşmasının sonunda Türk Tarih Tezi'nin temel kabullerini anlattı. Türk Tarih Tezine göre; Türkler brakisefal kafatasına sahiptir ve beyaz ırktandır. Beyaz ırkın anayurdu Orta Asya'dır. Medeniyetin beşiği Türklerin anayurdu olan Orta Asya'dır. Anadolu'nun ilk yerli halkları Hititler de dahil Türk'tür. Mısır medeniyetinin ilk kurucuları Orta Asyalı brakisefal Türklerdir. Maya Aztek ve İnka Amerika uygarlıklarını Türkler kurmuşlardır. Sümer uygarlığını Türkler kurmuşlardır. Kürtler dağ Türküdür. Hz. Nuh Türk'tür. 70 bin yıl önce Asya ve Amerika kıtası arasında bulunan ve batan Mu kıtasında Türkçe konuşulmaktaydı.

Selimoğlu konuşmasını bitirirken Mustafa Kemal'in Anadolunun 7000 yıldan beri Türklerin beşiği olduğu anlayışını benimsediğini ve bunu dillendirdiğini belirtti.

Seminerin ardından söz alan Hamza Türkmen MHP'nin milliyetçilik anlayışının Orta Asya kökenini esas aldığını ve 5000 yıllık tarihten bahsettiğini, İslami düşünceye sahip bazı insanların ise 1000 yıllık tarih anlayışını savunduklarını ve maalesef bununda milliyetçiliğin içselleştirilmesine yol açtığını belirtti. Seminer programı dinleyicilerin katkılarıyla sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler