Bağcılar’da “Öncü Sahabe Hanımlar” Semineri

Bağcılar’da “Öncü Sahabe Hanımlar” Semineri

Özgür-Der Bağcılar Temsilciliği 6 Nisan Cumartesi gecesi düzenlediği programda Hülya Şekerci’yi konuk etti.

Hülya  Şekerci, programda  öncü sahabe hanımlar konusunu anlattı. Şekerci konuşmasının başında vahyin ilk yıllarında İslam’ı kabul eden kadınların sayısının çok fazla olduğunu ve bununda birçok sebebinin bulunduğunu ifade etti. Resulullah’ın yakın akrabalarından olan kadınların onu tanımalarının ve onun emin bir insan olmasının kadınların İslam’ı kabul etmelerinde bir etken teşkil ettiğini,  bir diğer etkeninde  cahili Arap toplumunda kadının hiçbir değerinin olmamasının  ve İslam’ın kadın erkek ayrımı yapmadan ,eşitlikçi ve adil bir yaklaşım sergilemesi olduğunu belirtti. Şekerci , vahyi ilk kabul eden kişinin Hz. Hatice olduğunu ve ilk şehidinde Hz.  Sümeyye  olduğunu  vurgulayarak kadınların İslam’ın ilk yıllarında hem işkenceler gördüğünü ,hem de Habeşistan ve Medine’ye hicret ettiklerinin  altını çizdi.Tebliğ faaliyetlerinde aktif olan kadınların olduğunu belirten Şekerci, bu kadınlardan Hz. Guzeyye’yi  örnek vererek Kureyşlilerin bu kadını sürgüne gönderdiğini ,sürgün yolculuğu esnasında Devs kabilesinin ona işkenceler yaptığını, onun bu işkencelere dayanıp İslam’ı terk etmemesi üzerine Devs kabilesinin İslam’ı kabul ettiğini belirtti. Şekerci erkeklerin yaratılış özelliklerinden dolayı savaşlarda daha çok yer aldıklarını ancak Bedir ve Uhud savaşlarında kadınların mali destek verdiklerini ve bu savaşlarda su dağıtımı ve yaralıların tedavisi gibi geri hizmetlerde yer aldıklarını ve bu kadınlardan Nesibe Hatunun Uhud savaşında Peygamberi korumak için savaştığını söyledi.Medine döneminde kadınların mescide gelmeleri konusunda Resulullah’ın kadınları özellikle teşvik ettiğini ve bu konuda kadınlara pozitif ayrımcılık uyguladığını söyleyen Şekerci, kadınların cemaatin % 40’nı oluşturduğuna dikkat çekti. Hülya Şekerci ,Resulullah’ın kadınların sorunlaryla ilgilendiğini ve mescitte onlarla bir ders halkası oluşturduğunu dile getirdi.Şekerci,daha sonraları ise saltanatın gelmesiyle birlikte kadınların  bir fitne gibi gösterilip evlerinin bir köşesinde kalmaları gerektiği şeklinde uydurma bir fıkıh oluşturulduğunu ve kadınların mescitlerden uzaklaştırıldığını ifade etti. Şekerci, Resullulah’ın vahiy geldiğinde onu önce erkeklerden bir topluluğa okuduğunu daha sonra ise kadınlardan bir gruba okuduğunu ve en sonunda da vahiy katiplerine yazdırdığını ve bu rivayetinde ibni İshak’ın siyer’inde yer aldığını ancak çok fazla öne çıkartılmadığını ve hatta ibni Hişam’ın bu konuyu siyerine almadığını  ifade etti.Hülya  Şekerci, ayrıca Hz. Ayşe’nin hadis rivayeti ve kritiğinde önemli bir yeri olduğunu ancak sonraları bir çok uydurma hadisin ortaya çıkmasıyla birlikte kadınlara karşı olumsuz bir bakış açısı oluşturulduğunu ifade etti.Şekerci,  Resulullah’ın siyasi ve devlet yönetimiyle alakalı bir konu olan biat meselesinde de kadınlardan biat aldığını belirtti. Şekerci, son olarak hanım sahabelerin aşırı yüceltici bir şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini,onların vahyi mesajı iletmiş ve vahyi hayata taşımış ,örnek alınacak öncü ve önder insanlar olarak  algılanmaları  gerektiğini belirtti.Program dinleyicilerin katkıları  ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Haber: Murat Yörükoğulları

hulya_sekerci-20130407-02.jpg

 

Önceki ve Sonraki Haberler