Bağcılar’da Sabır ve Ahlak Kavramları Konuşuldu

Bağcılar’da Sabır ve Ahlak Kavramları Konuşuldu

Özgür-Der Bağcılar Temsilciliği’nde “İslami Şahsiyetin İnşası” üst başlıklı paneller devam ediyor. Bu hafta “Kuran Bütünlüğünde Ahlak ve Sabır” konusu işlendi.

5 Mart Cumartesi gecesi Özgür-Der Bağcılar Temsilciliği'nde "Kuran Bütünlüğünde Ahlak ve Sabır" konulu bir panel düzenlendi. Panelin oturum başkanlığını Bahattin Urlu yaparken konuşmacılar Merve Ayar ve Kehriban Çiçek idi.

Bahattin Urlu yapmış olduğu kısa açılış konuşmasında sabır ve ahlak kavramlarının sadece teorik olarak değil aynı zamanda ameli olarak önem kazanan kavramlar olduğunu ifade etti.

Panelin ilk konuşmacısı Kehriban Çiçek konu ile ilgili şu görüşleri dile getirdi:

"Sabır kavramı Kur'an'da ve Resulullah'ın sünnetinde çok önemli bir yer tutar. Toplumda Kur'an yeterince bilinmediği ve Resulullah tanınmadığı için sabır kavramı da anlaşılamamıştır. Musibet ve belalar karşısında dayanıklılık ve kararlılık şeklinde ortaya çıkması gereken sabır eylemi ne yazık ki çarpıtılarak, tahrif edilerek güçsüz olanın güçlü olan karşısında hakkını korumaması hakkından vazgeçmesi olarak anlaşılmıştır. Bu anlayış birtakım zorbaların servet ve güçlerini kullanarak toplum üzerinde otorite kurmalarına, insanlar üzerinde söz sahibi olmalarına egemen olmalarına onların ekonomik güçlerini sömürürken düşünce hürriyetlerini de ellerinden alarak kendilerine kul ve köle haline getirmelerine sebebiyet vermiştir. Ezilen sömürülen ve güçsüzleştirilen bu insanlar kendilerine yapılan bunca kötülük karşısında susmayı tercih ederlerken bunu sabır anlayışı içerisinde yapmışlar, böylece istikbarın oluşmasına ve müstekbirlerin zulümlerinin devamına yardımcı olmuşlardır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu yanlış anlayış devam etmektedir."

Kehriban Çiçek, konuşmasına sabır kavramının Kur'an'da geçtiği ayetleri okuyarak devam etti. Çiçek sabrın hem ibadetleri sürekli yapma hem musibet ve belalara karşı dayanıklılık hem de bekleme anlamlarında Kuran-ı Kerim'de anlatıldığını ifade etti. Çiçek, ayrıca Nuh, Yunus, Yakup peygamberleri sabır konusuyla ilgili gündeme getirdi.

Panelin ikinci konuşmacısı Merve Ayar ise ahlak konusunu işlediği konuşmasına ahlakın ne anlama geldiğini izah ederek başladı:

"Benim yaşamım ,ibadetlerim ve ölümüm Allah içindir." ayetinin ifade ettiği her alanı kapsayan hal ve hareketlerimizi içine alan anlayışa ahlak anlayışı denir. Siyasi anlayıştan ekonomik hayata medya algısından sosyal yaşantıya kadar ve ayrıca aile yaşantısı alanını erdemleştiren ilkelerin toplamı ahlakı oluşturur.

Ahlaki zaafların oluşmasında doğru ahiret anlayışının oluşmamasıyla birebir bağlantı olduğunu söyleyen Merve Ayar, doğru ahiret anlayışının da ancak vahiyle kurulacak sıkı bağla oluşabileceğini ifade etti. Ayar, Allah resulünün ve sahabelerin güzel bir ahlaki örneklik sergilediklerini belirtti.

Bireyde başlayan ahlaki zaafların toplumsal ahlakı belirleyen en önemli faktör olduğunu dile getiren Ayar, dünya sevgisinde aşırıya gitmiş, mala mülke çok fazla düşkün bireylerin kapitalist materyalist topluluklar oluşturacağının kesin olduğunu ifade etti.

Ayar dini hayattan soyutlayan laik anlayışın da ferdi toplumdan koparan ve ona kendi kurtuluşunun ancak uzlete çekilip nefsiyle mücadele yolundan geçtiğini söyleyen mistik anlayışın da İslam'la uyuşmadığını belirtti.

Merve Ayar ayrıca yaşadığımız toplumda ahlak ve namus söz konusu olduğunda kadının öne çıkartıldığını ancak sorumluk anlamında gözün, azaların, vücudun korunmasında ilgili ayetlere bakıldığında kadın ve erkeğin aynı oranda sorumlu olduğunun altını çizdi.

Panel, dinleyicilerin katkı ve sorularıyla sona erdi.

Murat Yürükoğulları / Haksöz-Haber / Bağcılar

Önceki ve Sonraki Haberler