Bağcılar'da "Sahabe ve Kur'an Nesli" paneli

Bağcılar'da "Sahabe ve Kur'an Nesli" paneli

Özgür-Der Bağcılar Temsilciliği siyer eksenli panellerini bu hafta yapmış olduğu oturumla tamamlamış oldu.

"Sahabenin Yetişme Tarzı, Kur'an Neslinin Oluşumunda Aşamalar" başlıklı panelin oturum başkanlığını Bahattin Urlu'nun yaptı; panelin sunumunu Veysi Selimoğlu ve Şükrü Hüseyinoğlu gerçekleştirdi.

Bahattin Urlu'nun konuyu takdiminden sonra ilk söz alan Şükrü Hüseyinoğlu, sunumuna şu soruyla başladı: "Kur'an neslinin oluşturulması meselesi Hz. Peygamber'in gönderilmesinin semeresi, İslami mücadelenin eksenidir. Peki Resul Aleyhisselamın öncülüğünde bu nasıl gerçekleştirilmiştir?"

Hüseyinoğlu, bu soruyu cevaplarken öncelikle o günkü toplumun bir değerlendirmesini yaptı: "O günkü cahiliye toplumu ümmi yani önceki rabbani bilgiden habersiz ve ondan ilgisizdi. O toplum ayrıca şirk kültürünün hakim olduğu bir hale sahipti. Bu toplumda yaşayan Resul şirk üzere değildi fakat ne yapacağını bilmiyordu. Hakikati bilmiyordu. Mücadelesi ve projesi yoktu. Vahye muhatap olmasıyla birlikte bunlar gerçekleşecekti.

İlk inen Alak ve Kalem surelerinde okumaya, kaleme ve yazmaya  vurgu yapılıyordu. Kur'an neslinin oluşumunda Kitaba, ayete dayalı bir süreç yani bilgi temelli bir süreç söz konusu olacaktı.      

Müzzemmil Suresinin indirilmesiyle müminler yoğun bir iç eğitime başlamışlardır. Namazda okunan  ayetlerle mümin şahsiyetin oluşması hedeflenmiştir. Kur'an neslinin oluşumunda eğitimde ibadet önemli bir rol oynamıştır.

Müddessir Suresiyle davet sorumluluğu hatırlatılmıştır. Toplumsal olarak davet dönemi başlamıştır. Bu davet esnasında önce kendini sonra toplumu eğitme olarak değil ikisinin de aynı anda gerçekleştiği bir süreç izlenmiştir.

Kur'an neslinin oluşumunda, sahabe neslinin yetişmesinde cahiliye iktidarı ile restleşme, cahiliyeden ayrışma  önemli bir adımdır. Hak-Batıl, Küfür-İman ayrışmasıyla sağlıklı bir nesil oluşturulmuştur.

İlk inen ayetlerle beraber müminlere sosyal sorumluluklar yüklenmiştir. Yoksulun ve yetimin gözetilmesi..."

Daha sonra söz alan Veysi Selimoğlu yaptığı sunumda özetle şu tespitlerde bulundu:

"İslam'ın temel kaynağı yani  bilgi kaynağı vahiydir. Vahiy ilahi bir inşa projesidir. Vahiy tasavvurun, aklın, şahsiyetin ve hayatın inşasını hedefler. Sahabe neslinin yetişmesinde Kur'an merkezi bir konumdadır. Kur'an insanın merkezde olduğu bir hayatı, iman, bilgi, hak ve hakikat  merkezli insanı inşa etmeyi hedefler."

Bu noktada Selimoğlu merhum Seyyid Kutub'dan alıntılar yaptı:

"Öncü Kur'an neslinin beslenme kaynağı Kur'andı. Onlar Kur'anı bilgi edinmek, ondan zevk almak, bilgilerini arttırmak için değil  Allah'ın emirlerini öğrenmek için okuyorlardı. Onlar cahiliyeden ayrışmışlardı.

Kur'an neslinin oluşumunda izlenen yol da Rabbani olmuştur. Resul aleyhisselamın izlediği metot şu şekilde olmuştur: O, mensup olduğu Arap kavmine dayanarak miliyetçilik ve kabilecilik temelinde bir mücadele yürütmemiştir. Fakirlik, yoksulluk edebiyatı yapmamıştır. Sadece iffet ve ahlak kavramlarını kullanarak bir mücadele yürütmemiştir. Günümüzde de Kur'an neslinin oluşumu için yeniden Kur'an'a dönülmeli, nebevi metot izlenmeli, tevhidi ilkeleri temel alan nüveler oluşturulmalıdır."

Panel soru ve cevaplarla sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler