“Bireyciliğe Karşı Nitelikli Cemaat Olmak”

“Bireyciliğe Karşı Nitelikli Cemaat Olmak”

Bağcılar’da bu hafta “Bireycilik, Nitelikli Cemaat İdeali ve Çözülme” başlığı altında İslami şahsiyet açısından bireyciliğin ve cemaatçiliğin olumsuz yönleri tartışıldı.

İlk konuşmacı Osman Kahraman sunumunda şu görüşleri dile getirdi; Bireycilik bireyin haklarını toplum haklarından üstün gören ve her türlü değerin bireyden geldiğine inanan toplumsal hayatta bireyi her şeyin üstünde tutan siyaset ve toplum felsefesidir.Bireycilik batıda toplumsal ve siyasal hayata egemen olan kilisenin toplumcu eğilimine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır ve dini- geleneksel değer yargılarına meydan okuyan bir hareket olmuştur.

Bireyci insan tipi şu özellikleri gösterir;kendi düşünce dünyasında oluşturduğu doğrular ile hayata yön verir,kendisine yararlı olana değer verir,kendisi hayatın merkezindedir,hayatı ben merkezlidir,paylaşmaktan üretmekten ve yardımlaşmaktan uzaktır.

Vahyin öngördüğü birey ise zihnini hurafe ve boş inançlardan temizlemiş ,ahlaki açıdan en kötü durumda olan bir toplumda dahi en güzel şekilde örneklik gösteren,karakteri düzgün erdem sahibi, Allaha karşı sorumluluklarını yerine getiren, kişidir.

Nitelikli cemaat kişilerin doğuştan dahil oldukları geleneksel ilişkileri değil kendi iradeleri ile seçtikleri katkıda bulundukları istişare mekanizmasının çalıştığı ve ilkeler ve normların sahih temele dayandığı oluşum olmalıdır.

Programın ikinci konuşmacısı Nevzat Turan ise konuşmasında şu hususlardan bahsetti; kişiyi bireyciliğe sürükleyen olgular ahlak ve adalet kavramlarının yozlaşması ,zengin olma ,güzel ve lüks yaşama arzusu ve hırsı,aile kurumunun önemsenmemesi,görsel ve yazılı basın ve reklamlardır.

İnsanın en teme eğilimlerinden birisi hayatının anlamını bulma ve anlamlandırmadır.Bunun için insan bir arayış içerisindedir.Hayat bütün Müslümanlar için nihai olarak tek bir anlama sahiptir, O da Allah'a kul olmaktır.Hayata geçirilişindeki tercihlerinde her Müslüman kendi adına sorumludur.İşte bu ortam anlam arayışlarının harmanlandığı,olgunlaştığı,zemin Müslüman birey için cemaattir.Cemaat aynı hayat amacını paylaşan bu amacı gerçekleştirmede ortak ilkeleri,değerleri tercih eden Müslümanların karşılıklı sorumluluk esasına dayalı birlikteliğidir.Müslüman birey biz olma bilincini önce cemaat daha sonra ümmet içinde idrak eder,cemaat mensubu olmayı engelleyen bireycilik ümmete dahil olmayı engelleyen cemaatçilik hem biz olabilmenin hem de anlam arayışının önündeki en büyük engeller olarak karşımıza çıkmaktadır

Panel programı dinleyicilerin soru ve katkılarıyla sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler