"Birlikte İş Yapma Süreci ve Şura"

"Birlikte İş Yapma Süreci ve Şura"

Geçen hafta siyer eksenli panellerini sona erdiren Özgür-Der Bağcılar Temsilciliği bu hafta yeni bir etkinliğe imza attı. Bu haftaki panelin konusu “Birlikte iş yapma süreci ve şura” idi. Panelin konuşmacısı Hamza Türkmen’di.

Hamza Türkmen'in konuşmasından satır başları…

Kendisine tabi olanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Kitabımız bizlerden hakikatin şahitleri olan vasat bir ümmet olmamızı istiyor. Adaleti ikame edecek, vahyi tanıklaştıracak bir ümmet olma. Müzemmil suresinde müminlere gecenin belirli vakitlerinde tertil üzere Kur'an okumaları emredilir.Yunus suresinde ise Resul ve Resulle beraber olanların basiret üzere insanları hakka davet ettikleri anlatılır..

İçinde yaşadığımız ülkenin sistemi ulusçu değerlere dayanan ve ayrıca kapitalist tüketim kültürünü benimseyen bir sistemdir. Seyyid Kutup batıcı ulusal değerlere dayanan toplumlara cahili toplum tanımlamasını yapan ilk kişidir. Peki bu ulusalcı ve kapitalist kuşatmayı kırabilmenin çaresi nedir? Seyyid Kutup öncü Kur'an neslinin bunu başarabileceğini söylemiştir. Fakat bunun nasıl gerçekleştirileceğini belirtmeye ömrü vefa etmemiştir.

Bizler bunu nasıl başarabiliriz? Bu soruyu cevaplamadan önce bazı hususları belirtmekte yarar vardır. İçinde yaşadığımız ülkede 1945'lere kadar Kur'an yasaklandı, Kur'an'ın dili yasaklandı, baskılar zulümler devam etti.1945 yılından sonra göreceli özgürlük ortamında şehirlere göç hareketi başladı. Bu şehirleşme hareketiyle şehirlere göç eden insanlar modernleşmeyi büyük ölçüde gavurlaştırılma olarak algılamıştır. Milli eğitimde positivist, darwinist yaklaşım esas alınarak bu yapılmaya çalışılmıştır.1960'lı 1970'li yıllarda çeviri faaliyetleriyle İslam coğrafyasının değişik yerlerinden eserler türkçeye çevrilmiştir. Böylelikle hurafeci, ulusçu, mezhepçi yanlışlardan bir ayrılış, bir kopuş başlamıştır. 1980'lerden itibaren de bir tevhidi uyanış süreci başlamıştır. Tevhidi uyanış süreci içerisindeki insanlar 4 kategoriye ayrılabilir

1-Hucurat suresinde belirtildiği üzere iman değil de teslim olma aşamasında olanlar

2- İslami duyarlılığı yoğunlaşanlar

3- Duyarlılığı aşıp bilinçlenme aşamasındakiler

4- Bütünü kavramış, usulü kavramış, tanıklığı yerine getirme hususunda yeterlilik aşamasında olanlar.

Birlikte iş yapma hususunda önceliğimiz tevhidi uyanış sürecindeki insanlar olmalıdır. Bu insanlarla irtibatımız olmalıdır, yaptıkları etkinlikleri izlenmelidir, bu çaba içerisindeki insanların çıkardıkları yayınlar takip edilmelidir.

İçinde yaşadığı sistemden memnun olmayan, İslamı yaşamak isteyen, vahyin tanıklığını hayatın sosyal, kültürel, ekonomik alanlarında yapmak isteyen, kapitalizm ve ulusçuluk gibi vahiy dışı kuşatmaları kırmak isteyen insanların bunları gerçekleştirmesi için gereken aşamalar şunlardır;

1. Bilgilenme aşaması, fikri alışveriş aşaması ve düşünsel konularda mutabakat. Kur'an'a sünnete bakışta mutabakat. Bütün bu konularda bir perspektif oluşturma.

2. Fikri mutabakatları anlamlı kılan, bu düzeydeki insanlar arasındaki iç dayanışmayı kardeşliği artırmaktır. Üsluptan empati noktasına, çevre tanışıklığını artırmaktan düğün, cenaze gibi ortak sevinç ve acıların paylaşım fıkhına kadar tutarlı bir dil ve örneklik tutturulmalıdır. Bu iki aşama Türkiye'deki 30-35 yıllık tevhidi uyanış sürecinin birikimlerini taşıyan ve olgun insanların doğal liderliği ile Kur'an ahlakını tanıklaştırarak topluca katedilecek bir mesafedir.

3. İlk iki aşamadan sonra da formel planlama ve iş bölümü yapma, kendi kültürünü oluşturma aşaması kaçınılmazdır.

Bağcılar Özgür-Der'de bu sene yapılan Mekke Dönemi Siret değerlendirmelerinin de öncelikle Mekke cahili ortamında Rasulullah ve ilk müslümanların gerek eğitimlerini, gerek tanıklıklarını ve hayatla ilgili ihtiyaçlarını, gerek cahili yapıyı eleştirilerini istişari temelde nasıl gerçekleştirdikleri konusunda dersler çıkartmak için yaptıklarını belirten Türkmen, birlikte iş yapma ve istişare aşamaları hakkında nüzul sırasını gözeterek ayetler bütünlüğünde açıklamalarda bulundu.

Önceki ve Sonraki Haberler