“Kemalizmin Dayandığı İdeolojik Akım ve Unsurlar”

“Kemalizmin Dayandığı İdeolojik Akım ve Unsurlar”

Özgür-Der Bağcılar Temsilciliği, 4 Ocak Cumartesi gecesi düzenlediği programda Kemalizm konusunu gündeme aldı.

Kenan Alpay, yaptığı konuşmada Kemalizm’in dayandığı ideolojik akımlar ve Kemalizm’in dayandığı unsurları anlattı.

Kenan Alpay, Kemalist ideolojinin 90 yıldır ilkelerle, inkılaplarla, öğretilerle hayatımızı kuşattığını ve George Orwell’in 1984 romanındaki Büyük Birader’in herkesi gözlediği gibi bir korku ütopyası oluşturduğunu ifade etti.

Pozitivizm, Kemalist İdeolojinin Temel Dayanağıdır

Kenan Alpay, Kemalist ideolojinin dayandığı temel ideolojinin pozitivizm olduğunu belirterek, Atatürk’ün ‘’hayatta en hakiki mürşit ilimdir ‘’sözünün bu pozitivist anlayışın bir ifadesi olduğunu vurguladı. Alpay, İslam inancında mürşit olanın Allah ve onun vahyi ile hareket eden Resuller, onun yolundan giden insanlar ve Kur’an-ı Kerim olduğunu söyledi. Alpay, Kemalist ideolojinin din dışı ve din karşıtı olduğunu ve bu yüzden dini yeryüzünden silmeye çalıştığını, silemediği durumlarda kamusal alandan dışlamaya çalıştığını, onu da yapamazsa inançları kalbe hapsetmeye çalıştığını ifade etti.

Kültür, Cumhuriyetin Temelidir

Alpay, Atatürk’ün söylediği Cumhuriyetin Temeli Kültürdür sözünün Kemalist ideolojinin dayandığı bir görüş olduğunu ifade ederek, Cumhuriyetin hedefinin ilerlemek, kalkınmak olmadığını ancak cumhuriyetin hedefinin batılı hayat tarzını benimsemek olduğunu belirtti. Alpay,  20 yüzyılda alfabesi değiştirilen tek toplumun Türkiye olduğunu vurguladı. Alpay, ayrıca dans ve şapka gibi uygulamalarla batılı hayat tarzının dayatıldığını söyledi. Kenan Alpay, bütün bunların yanında takvimin değiştirildiğini ve ezanın yasaklandığını ifade etti.

Ne Mutlu Türküm Diyene

Kemalist ideolojinin dayandığı diğer bir argümanın Türkçülük olduğunu belirten Alpay, Türklük gurur ve şuuruyla hayatın inşa edilmek istendiğini söyledi. Alpay, bu amaca hizmet etmek için Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi kurumların oluşturulduğunu ifade etti.

Kemalist İdeolojinin Dayanakları

Kenan Alpay, Atatürk’ün asker olduğunu hatırlatarak, Kemalist ideolojinin dayandığı unsurlardan ilkinin askerlerin ittihatçı kanadı olduğunu vurguladı. Alpay, hakimlerin, üniversite hocalarının, gazetecilerin, halk evleri, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu müesseselerin Kemalist İdeolojinin diğer dayanaklarını oluşturduğunu belirtti. Alpay, bunlara ilaveten Mustafa Kemal’in önemli bir özelliğinin örgütçü olması ve kendisine rakip olabilecek kişileri tasfiye edebilme gücünü gösterebilmesi olduğunu vurguladı.

Program, dinleyicilerin katkıları ve soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

Haber: Murat Yürükoğulları

bagcilar-20140105-1.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler