Özgür-Der Bağcılar 2. Yılına Merhaba Dedi

Özgür-Der Bağcılar 2. Yılına Merhaba Dedi

Özgür-der Bağcılar Temsilciliği 3 Ekim Cumartesi günü gecesi gerçekleştirdiği seminerle yeni döneme merhaba dedi. Temsilcilik bu dönemde seminerlerini iki ana eksende gerçekleştirecek birincisi Türkiye’nin Oluşum Süreci, ikincisi Kuran Ahlakı ve Toplumsal

Yaklaşık 7 asır boyunca yaşadığımız ülkede ve geniş bir coğrafyada hakimiyetini sürdüren Osmanlı Devleti yapıp ettikleriyle, olumlu ve olumsuz yönleriyle hem içinde yasadığımız ülkede ve hem de çevresinde derin izler bıraktı. O dönemde oluşturulan bazı kurumların Türkiye Cumhuriyetinde varlıklarını sürdürüyor olmaları bir yana o dönemde oluşan dini yapıların ve devlet yönetim anlayışının etkilerinin Türkiye'nin oluşumunda hatta günümüzde devam ettiğini görmekteyiz.

Özgür-Der Bağcılar temsilciliği içinde yaşadığımız toplumu, sistemi ve devlet yapısını anlamada ve anlamlandırmada katkılar sağlayacak olan seminerler dizisinde Osmanlı Devletini ve yakın dönemi ele alacak.

Bu haftaki seminerin konusu Osmanlı Devletinde dini ve idari yapı idi. Seminerin yönetimini Abdülhakim Sarıkaya yaparken seminerin sunumu Hamza Türkmen tarafından gerçekleştirildi.

Hamza Türkmen'in sunumundan bazı değiniler;

Osmanlı Devleti Edirne'nin fethinden sonra yerleşik düzene geçtiğinde Birinci Murat medreselerde okutulacak ders müfredatını belirlemek için Mısır'a bir heyet göndermiştir. Bu heyet orada İbni Hacer ile görüşmüş ve ondan ders müfredatını almıştır ve İznik medreselerinde bu müfredat okutulmuştur.

Medrese oluşumunda vakfiye sistemi geçerlidir. Vakfiye senedinde o medresede hangi müfredatın okutulacağı yazılıdır onun dışına çıkılamaz.

Şeyhülislamlar Divan'ın sürekli üyesi değildirler ihtiyaç duyulduğunda çağırılırlar. Divan'ı oluşturanlar şunlardır; Vezir-i Azam, Vezir, Kazasker, Defterdar, Nişancı vd. Yönetimi gerçekleştiren divanın üyeleri dönem dönem değişmiştir.

Devlet idaresini gerçekleştirenler 3 bölüme ayrılır; Seyfiye (askeriye), Kalemiye (bürokrasi), İlmiye (ülema).

Devlet idaresini oluşturmada ve burada görev alacakları yetiştirmede devşirmelik sistemi kullanılmıştır.

Seminer katılımcıların soru ve katkılarıyla sona erdi.

Haber: Murat Yürükoğulları

Haksöz Haber / Bağcılar

Önceki ve Sonraki Haberler