‘Adil Şahitlik ve Muhalif Kimlik’

‘Adil Şahitlik ve Muhalif Kimlik’

Başakşehir Özgür-Der’de düzenlenen “Ayetler Işığında Hayat” seminerlerinin bu ayki konuğu Özgür-Der Genel Sekreteri Musa Üzer oldu. “Adil Şahitlik ve Muhalif Kimlik” konusu ayetler ışığında değerlendirildi.

Musa Üzer konuşmasına, şahitlik kavramının Kur'an'ın temel kavramlarından biri olduğunu buna rağmen bu kavramın tarihsel süreçte en çok içi boşaltılan kavramlardan biri olduğunu ifade ederek başladı. İnsanoğlunun zaaflarla malul bir varlık olduğunu ifade eden Üzer, adil şahitlik konusunda da insanın iki zaafı olduğunu, bunların ilkinin insanin yapısından kaynaklanan doğal zaaflar olduğunu ikincisinin de insanoğlunun yaşamını sürdüregeldiği alanlardaki iktidar unsurları ile olan ilişkisi olduğunu ifade etti.

Konuşmasına Maide Suresinin 8. Ayetine dikkat çekerek devam eden Üzer, ayetin bir kavme, bir topluluğa, bir partiye, hizbe olan öfkenin, kinin adaletsiz davranılmasını meşrulaştıramayacağını ifade etti. Aynı zamanda aksi yönde "aşkın gözü kördür" mantalitesi ile sevdiklerimiz ve muhabbet duyduklarımıza olan tutumumuzu da hakikat çerçevesinde düşünmemiz gerektiğini, adil kimliğimizi her iki durum karşısında da korumamız gerektiğini ifade etti.

Adil şahit olabilmenin Hakikati görmekten geçtiğini, doğru bilinçlenmenin ve kimlik oluşturmanın elzem olduğunu belirten Üzer, kimlik ile her an hemhal olmamız gerektiğini, her daim iman tazelemenin bir yöntemini bulmamız gerektiğini ifade etti. Modern dünyanın kuşatılmışlığı içerisinde Müslüman bilincini ve kimliğini her daim diri tutmanın şahitlik mevzusu ile direk bağlantılı olduğunu da ekledi.

"Şahitlik" kavramının, varlık aleminin bütün unsurlarına yönelik tanıklığı ifade ettiğini belirten Üzer, şahitlik kavramının sadece dar kapsamda tanıklık etmek olmadığını, insanoğlunun bütün mevcudattan sorumlu olduğu ve bütün yükü insanın yüklendiği bir anlamı ifade ettiğini belirtti.

Bakara Suresinin 154. Ayteti bağlamında, şehitliği, şahitliğin bir sonucu olarak niteleyen Üzer, şahitlik ve şehitlik kavramlarını "İnsan olaya o kadar kendini vermiştir ki, kendini vermiştir" ifadelerini kullanarak ifade etti. Adil Şahitler olmanın her Müslümanın ismi olması, kimliği olması gerektiğini de ekledi.

Program soru/katkı ve cevap kısmı ile sona erdi.

uzer-20191026-01.jpg

uzer-20191026-03.jpg

Haber: M. Furkan Gökçe

 

Önceki ve Sonraki Haberler