Başakşehir Özgür-Der'de Kur'an’ın Temel Kavramları Dersleri Devam Ediyor

Başakşehir Özgür-Der'de Kur'an’ın Temel Kavramları Dersleri Devam Ediyor

Başakşehir Özgür-Der’de 14 Aralık 2017 Perşembe akşamı Kur’an-ı Kerim’in Temel Kavramları programının  sunuldu. Programın bu ay düzenlenen oturumunda Hikmet konusu Veysi Selimoğlu tarafından sunuldu.

Görsel sunum eşliğinde icra edilen program 20:30'da başlayıp izleyicilerin soru ve katkıları ile 22:00'de tamamlandı.

Başakşehir Özgürder'in 2017-2018 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen program her ayın 2. Perşembe akşamı saat 20:30 ile 22:00 arasında düzenleniyor. Program kapsamında yıl boyunca Kuran'ın temel kavramları konu ediliyor. Daha önceki programlarda Gayb, Kur'an'da Kur'an, Resul ve Nebi konuları değerlendirilmişti. Önümüzdeki oturum 11 Ocak 2018 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Önümüzdeki programda Vahiy konusu Bahattin Urlu tarafından sunulacak.

Programın bu oturumunda hikmet konusu farklı yönleri ile değerlendirildi.

Programda Hikmet kavramı Kur'an ayetleri ışığında ve Kur'an'da kullanım şekilleri ile anlatıldı.

H-K-M kökünden türeyen kelimelerin farklı anlam ve kullanımları listelendi. Doğru olanı ayırıp yanlışı engellemek şeklinde genellenebilecek bir anlam çerçevesinde ayetlerdeki kullanımlar incelendi.

İslami literatürde çok geniş anlam ve kullanımı olan hikmet kavramının vahiy, kitap ve nebilerle ilişkili boyutu ele alındı.

Vahiy hikmetli ve bizatihi hikmetin kendisi ve kaynağıdır. Bu durumda hikmet nebilere vahyedilen, onlar tarafından insanlara tebliğ edilip örneklikleri ile öğretilen, insanlara okunan ve insanlar tarafından zikredilen vahyin kendisidir. Kur'an, kaynağı Allah olan, insanlara bir hikmet kaynağıdır.

Hikmet nebiler vasıtası ile Allah'tan gelen, insanlara öğretilen doğru hükümler ve doğru hüküm verme yöntemleridir.

Nebilere doğrudan bir kitap olarak inzal edilebileceği gibi, Lokman (a.s) örneğinde olduğu gibi kendisinden önce indirilmiş kitaplardan temiz akılla doğru hüküm vermek şeklinde hikmet elde edilebilir. Temiz akıl sahipleri, fıtratını bozmamış olanlar Allah'ın yarattığı insan ve tabiat ayetlerini doğru okuyup fıtri ve Allah'ın ayetlerine uygun hükümler vererek hikmetli davranabilirler. Hikmet mü'minin yitik malıdır.

Hikmet konusu İslam tarihi boyunca farklı bakış açıları tarafından farklı kapsamlarda değerlendirilmiştir. Programda kısaca bu farklı bakış açıları da zikredildi.

Programın bitiminde Başakşehir Özgürder'de gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtımı yapıldı. Başakşehir Özgürder'de farklı alanlarda bir çok etkinlik ve faaliyet yürütülmektedir. Ayrı komisyonlar tarafından katkı sağlanan esnaf, STK, gençlik faaliyetlerinin yanında düzenli programlar da gerçekleştiriliyor.

Her ayın birinci ve üçüncü Perşembe akşamı Siyer-i Nebi çalışmaları yapılıyor. Her ayın ikinci Perşembe akşamı Kur'an'ın​ ​Temel​ ​Kavramları​ işleniyor. Son Cumartesi akşamları Ayetler​ ​Işığında​ ​Hayat​ başlığında temel kavramlar işleniyor. Cumartesi Sabah Namazı Mescid Sohbetleri ile sabah namazı ve kahvaltı toplu katılımla gerçekleştiriliyor. Bayanlar için Cumartesi günleri Nüzul Sırasına Göre Tefsir çalışmaları devam ediyor. Ortaokul, lise ve üniversite gençlik grupları çalışmaları ve faaliyetleri yapılıyor.

veysi1.jpg

veysi2.jpg

 

Haber: Mehmet Suyuti Dindar

Foto: Hamit Geçer

Önceki ve Sonraki Haberler