“Hadisin Dindeki Konumu ve Hadis Kaynaklarına Güven Meselesi”

“Hadisin Dindeki Konumu ve Hadis Kaynaklarına Güven Meselesi”

Özgür-Der Başakşehir Temsilciliği 14 Nisan Perşembe gecesi temsilcilik binasında Kenan Levent’in anlatımıyla hadisin dindeki konumu ve hadis kaynaklarına güven meselesini ele aldı.

Murat Yürükoğulları'nın sunuş konuşmasını müteakip söz alan Kenan Levent, konuşmasının başında ilim, zan ve haber kavramlarının tanımlamasını yaptıktan sonra ister Resulullahtan isterse başkasından gelsin bütün haberlerin mütevatir ve ahad haber olarak ikiye ayrılabileceğini belirtti.

Mütevatir haberin kesin bilgi (kat'i ilim),yani ilm-i yakin ifade ettiğini belirten Levent, ahad haberlerin ise zannilik taşıdığını dolayısıyla kesinlik taşımadığını vurguladı. Konuşmacı, mütevatir habere örnek olarak namaz vakitleri ve rekat sayılarını verdi.

Kenan Levent, konuşmasının devamında ahad haberlere ilişkin geçmiş ulema ve fukahanın yaklaşımlarından örnekler verdi. Levent, geçmiş ulema ve fukahanın ortak sayılabilecek kanaatinin ahad haberler zan ifade ettikleri için yakini ilim sayılamayacaklarını ve sonuç olarak içinde zann barındıran bir şeyin ise itikatta delil teşkil edemeyeceği yönünde olduğunu ifade etti. Bu kimselerin ahad haberlerin güvenilir, adil ve zabt ehli raviler tarafından rivayet edilmeleri halinde ise onunla amel hususunda bir sakınca görmediklerini söyledi.

Şah Veliyullah Dehlevi'nin mevcut hadis kitaplarını sıhhat ve şöhret bakımından dört tabakaya ayırmasının iyi bir tasnif olduğunu söyleyen Levent, fakat bunun tahkik, tahlil ve tenkitçerçevesinde yeniden ele alınarak mevcut kitaplardan istifade edilebileceğini belirtti.

İçinde yanlış, eksik ve mevzu unsurların olmasından hareketle mevcut hadis kitapları hakkında güvenilmezlik algısı oluşturmanın ve itibarsızlaştırmanın yanlış olduğunu belirten Kenan Levent, bu kitaplardaki ahad haberlerin ümmetin düşünce yapısı ve usulünü anlama noktasında bir malzeme olduğunu belirtti ve ayrıca ahad haberlerin bazı kavramların ilk dönem içindeki kullanım alanlarına vakıf olmaya yardımcı olacağını vurguladı.

Kenan Levent, hadislerin bazı hükümlerin illetlerinin tespitinde ve hükümlerin maksatlarını anlamada yardımcı olacaklarını ifade etti. Ayrıca, Kur'an'daki külli kaidelere aykırı olmamak şartıyla tefsir ve beyanında yardımcı kaynak olma ihtimalinden bahsetti. Program dinleyicilerin katkıları ve soru-cevaplarla sona erdi.

 

img_4063.jpg

 

img_4070.jpg

img_4079.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler