“Islah ve İfsada Karşı Sorumluluklarımız”

“Islah ve İfsada Karşı Sorumluluklarımız”

Özgür-Der Başakşehir Temsilciliğinde, “Ayetler Işığında Hayat” üst başlığıyla düzenlenen programların ilki “Islah ve İfsada Karşı Sorumluluklarımız” alt başlığı ile başladı.

Murat Yörükoğulları'nın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, konuk konuşmacı Gaziosmanpaşa Özgür-Der Temsilciliğinden Ömer Bitlis idi. Bitlis slayt gösteri halinde gerçekleştirdiği sunumuna İfsad, ıslah ve irade gibi kavramların tanımlarını yaparak başladı. Kısaca; "İfsad bozmayı, fesad çıkarmayı, kötü sonuca sebep olmayı ifade ederken, Islah tam tersi düzeltmeyi, iyi hale koymayı, istenen sonuca yardımcı olmayı, ideal olan için çalışmayı ifade etmektedir" diyen Bitlis, İrade içinde "bir şeyin yapılmasına da yapılmamasına da muktedir olan hayat sahibinin bu iki şıktan birini kendi isteğiyle seçmesidir" tanımını yaptı.

Islah ve İfsad kavramlarının Kur'an'da kullanımları hakkında bilgi vererek konuşmasına devam eden Bitlis, şu ayetlere dikkat çekti;

Islah: Enam/54, Araf/35, Araf/56, Araf/142, Hud/88, Nur/5

İfsad: Bakara/27, Maide/33, Maide/64, Araf/56, Şuara/151

"Kuran da kafirler ifsad eden, bozan müfsid kimseler olurken; mü'minler ıslah eden, düzelten muhlis kimseler olarak gösterilmektedir." Diyerek sözlerine devam eden Ömer Bitlis, maslahat ve mefsedet kavramları üzerinde durdu ve şu tanımlamayı ekledi;

"İnsanların din, can, akıl, nefis, nesil ve mal güvenliklerini çok önemli gören İslam, koyduğu hükümlerle insan ve toplum hayatında 'maslahat olan şeyleri kazandırmak ve mefsedet (İfsat eden şeyler) olan şeyleri uzaklaştırmak' istemektedir."

Islah ve İfsad kavramlarını konuşurken, Emr -i bi'l ma'ruf ve nehy-i ani'l münker'i (iyiliğin emredilip, kötülüğün men edilmesini) temel ve sürekli bir mükellefiyet olarak görmemiz gerektiğini vurgulayan Bitlis, Islah faaliyetlerini yürütecek insanların dikkat etmesi gereken hususları dört maddede sıraladı.

1- Öncelikle sağlam ve muteber bilgilerle donanmış olması gerekir.

2- Islah faaliyetinin halis niyet, hikmet ve güzel öğüt prensibine dayalı olarak yapılması, tepki çekecek söz ve davranışlardan uzak durulması gerekir.

3- Sabır ve teenniyle (düşünerek – hikmetle) hareket edilmeli, sonuca hemen ulaşmak için acelecilik gösterilmemelidir.

4- Hakkı dile getirmede ve fesadın önüne geçmek için gayret göstermede menfaat veya fayda beklenmemeli, sadece Allah Tealâ'nın rızası gözetilmelidir.

Bu sıralamadan sonra ifsad eden şeyleri ve ıslah etmek için uygulamamız gerek metodları sıralayan Bitlis sunumunu konuyla ilgili bir vidyo izleterek sunumunu tamamladı.  

İfsad Eden ve Islah Yöntemi ile ilgili birkaç madde şöyle.

 • Allah'ı inkâr etmek, Rabliğini kabul etmemek//İman ve muhataba karşı ıslahcı, Tağuta karşı devrimci duruş
 • İnsanları Allah yolundan alıkoymak, tağutluk//Örgütlü hareket etmek, cemaat olmak  ve Tağuta karşı devrimci duruş
 • Allah'ın peygamberler aracılığıyla gönderdiği mesajı, ayetleri yalanlamak//İman Etmek ve Kuran ile irtibatlı, rabıtalı olmak
 • İnsanın yaşama hakkına yapılan haksız saldırı, Kur'an bir kimsenin haksız yere başkasını öldürmesini 'bütün insanları öldürmüş' gibi saymaktadır. (Mâide 5/32), Hırsızlık (Yusuf 12/70-73), Ölçüde ve tartıda hile yapmak (Hûd 11/85)//Devlet olmak ve suçluya hakkını vermek, adaleti ikame etmek.
 • İnsanları zayıflatmak için gruplara ayırmak (Kasas 28/3-4)//Örgütlü hareket etmek, cemaat olmak ama hizipci olmamak
 • Zalim yöneticilerin hükmetme arzusu, iktidar tutkunluğu (Neml 27/34)//Zillete boyun eğmemek ve sistemi doğru kullanmak
 • Her türlü aşırılığa sapmak (Şuarâ 26/151-152)//İtidalli, tevazulu davranmak
 • Ekini (ticaret ve iktisat hayatını) nesilleri mahvetme (Bakara 2/205)//Kapitalist olmamak, doğayı, hayvanı, bitkiyi ve insanlığı kendisine verilen emanet olarak görmek
 • Büyü yaparak kötülüğe sebep olmak (Yûnus 10/81-82)//Müslüman olmak, büyü, sihir gibi konulara meyl etmemek, ettirtmemek
 • Akrabalık bağlarını koparmak (Muhammed 47/20-22. Bekara 2/34)//Çekirdek aile değil geniş aile olmak, irtibatı akıllı telefon seviyesine düşürmemek
 • Yalan söylemek (Ahzab 33/70-71)//Sözünün eri bir müslüman olmak, dakik olmak, dürüst olmak
 • Mü'minlerin birbirlerine yardım etmemeleri (Enfal 8/73)//Cemaat, ümmet, ensar, muhacir olmak
 • Lût kavminin işlediği çirkin davranış (Ankebût 29/28-30)//Gençlerimizi vakti geldiğinde evlendirmek, örneklerimizi TV den değil önderlerimizden almak,
 • Mal yığarak, servet biriktirerek onunla övünmek, onunla insanlara hükmetmeye kalkışmak (Kasas 28/77)//Malımızın değil verdiğimizin esas bizim olduğunu bilmek, ihtiyaçtan fazlasını islami harekete bağışlamak
 • Günümüzde insanların gıybetini, dedikodusunu yapıp aralarında anlaşmazlık, kin ve düşmanlık sokmak, birilerine iftira edip zarara uğratmak//Boş vaktimizi hayr da yarışarak geçirmek ve melayaniden uzak durmak
 • Hileli mal satmak, yaptığı işte müşteriyi aldatmak, işinde sahtekârlık yapmak, sahte evrakla çıkar elde etmek, yolsuzluk yapmak//Dürüst olmak, aç gözlü olmamak, devlet olmak, kontrol etmek
 • Uyuşturucu üretip pazarlamak, uyuşturucu kullanmak, içki üretmek, pazarlamak, içki içilen yerleri işletmek, içki içmeyi teşvik etmek, o ortamı hazırlamak. Kumar oynatmak/kumarhane işletmek, kumar oynamak, kumar işlerine bir şekilde yardımcı olmak//Bilinçli olmak, devlet olmak, kontrol etmek, ceza vermek
 • Trafik kurallarına uymayıp kazalara sebep olmak, hatta trafiği tıkamak, başkasına zarar vermek. Çevreyi kirletmek, tabiatı tahrip etmek, orman yakmak, izinsiz ve lüzumsuz ağaç kesmek, sınırsız ve izinsiz avlanmak, nesli öldürücü yöntemlerle hayvan avlamak. Herkesin ortak kullandığı mekanlara, araçlara, imkanlara zarar vermek.//Bilinçli olmak, devlet olmak, kontrol etmek, ceza vermek.
 • Savaşı, toplumlar ve devletler arası anlaşmazlıkları körüklemek, savaşta kural tanımadan yakıp yıkmak, yağmalamak, masum insanları katletmek ve zarara uğratmak//Müslüman olmak, örgütlü olmak, devlet olmak
 • Zinayı teşvik edici tv yayınları, gayr-i meşru ilişkileri ve malzemeleri pazarlayan mekanlar, internet faaliyetleri//Boş vaktimizi hayr da yarışarak geçirmek ve melayaniden uzak durmak
 • Kadın – erkek - çocuk ticareti, -özellikle çocuklara karşı- cinsel istismar//Devlet olmak ve suçluya hakkını vermek, adaleti ikame etmek.
 • İnsanları renklerinden, etnisitelerinden, ülkelerinden, dinlerin dolayı aşağılamak, ayrımcılığa tabi tutmak, ötekileştirmek, hakaret etmek, Şövenistlik, grupçuluk, ırkçılık, ayrımcılık, kavmiyetçilik//Kemalizm gibi kökü dışarda, emperyalizmin işbirlikçisi ideolojilere pirim vermemek.

5346-001.jpg

5347-001.jpg

Haber: M. Furkan Gökçe

Önceki ve Sonraki Haberler