“Kelam İlminin Güncellenmesi İhtiyacı”

“Kelam İlminin Güncellenmesi İhtiyacı”

Başakşehir Özgür-Der'de gerçekleştirilen “İslam’ı Anlamada Usül Müzakereleri” program serisinde bu ay “Kelam Usulünün Güncellenmesi İhtiyacı” konusu konuşuldu.

Başakşehir Özgür-Der'de gerçekleştirilen "İslam’ı Anlamada Usül Müzakereleri" program serisinin dördüncü etkinliği, "Kelam Usulünün Güncellenmesi İhtiyacı" başlığı altında yapıldı. Etkinlikte, İslam düşüncesi ve kelam ilminin güncel sorunlarını ele alan Yılmaz Çakır, derinlemesine bir sunum gerçekleştirdi.

Yılmaz Çakır, kelam ilminin modern çağa uyum sağlamasının önemine vurgu yaptı. Çakır, kelam usulünün, günümüz dünyasının değişen dinamikleri ve zorlukları karşısında güncellenmesinin zorunluluğuna dikkati çekti. "Kelam ilminin ve disiplininin, günümüzle ilintilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" diyen Yılmaz Çakır, konunun sadece teorik bir mesele olmadığını, aynı zamanda pratikte de önemli yansımaları olduğunu belirtti.

Çakır ayrıca, kelamın tarihsel sürecine ve terminolojik anlamına değindi. Kelamın, İslam inanç esaslarını anlatma, temellendirme ve savunma görevini üstlendiğini hatırlatarak, bu disiplinin sadece dini bir alanla sınırlı kalmadığını, felsefi ve toplumsal boyutları da içerdiğini vurguladı. Kelam ilminin güncellenmesi gerekliliği üzerine yoğunlaştı. Kelamın, İslam'ın inanç esaslarını anlatan ve savunan bir disiplin olduğu vurguladı.

Çakır konuşmasında, kelamın tarihçesi, kelamcıların yaklaşımları ve çeşitli İslami kavramları ele aldı. Özellikle kelamın, günümüz dünyası ve sorunları ile ilişkilendirilmesi gerektiği üzerinde durdu. Kelamın tarihsel gelişimi, farklı dönemlerdeki önemli isimleri ve bu isimlerin katkıları hakkında bilgi verdi. Müslümanların bilime ve diğer disiplinlere her zaman açık ve komplekssiz bir yaklaşım sergilediğini, din-bilim çatışmasının İslam tarihinde yer almadığını ifade etti. Ayrıca, kelamın diğer disiplinlerle olan ilişkisi ve kelamın içindeki farklı ekollerin yaklaşımları da değerlendirildi. Modern çağda kelamın karşılaştığı yeni sorunlar ve bu sorunlara nasıl yaklaşılması gerektiği konuları tartışıldı.

Konuşmada ayrıca, tarihsel bilginin ve paradigmanın değişimiyle birlikte dini anlayışların ve yorumların da değişebileceği, ancak bu değişimin kesintisiz bir bilgi birikimi ve etkileşimi içerdiği vurgulandı.

Program Soru-Cevap kısmıyla interaktif bir şekilde sonlandırıldı.

 

https://www.youtube.com/watch?v=lHkw_liez0o

yilmaz-cakir-basaksehir.jpg

b22.jpg

Haber: M. Furkan Gökçe

Önceki ve Sonraki Haberler