Kutsal kitaplar ve mitolojiler bağlamında Hz. İbrahim

Kutsal kitaplar ve mitolojiler bağlamında Hz. İbrahim

Başakşehir Özgür-Der'de Prof. Dr. Hakan Olgun ile Gerçekleşen Konferansta farklı boyutlarıyla Hz. İbrahim Peygamber işlendi.

Başakşehir Özgür-Der'de düzenlenen "Karşılaştırmalı Peygamberler Tarihi, Kutsal Kitaplar ve Mitolojiler" serisinin ikinci programı gerçekleştirildi. Prof. Dr. Hakan Olgun'un sunumuyla Hz. İbrahim'in hayatı, kutsal metinlerdeki yeri ve tarihi bağlamı ele alındı.

Prof. Dr. Hakan Olgun, Hz. İbrahim'in dini ve tarihi önemine dikkat çekerek, "Geçen ay Hz. Adem ile başladığımız bu yolculukta, bu ay Hz. İbrahim'in hayatını, onun mesajını ve özellikle kurban olayını derinlemesine ele alıyoruz. İslami geleneğin yanı sıra, Yahudi kutsal kitaplarında da önemli bir yere sahip olan Hz. İbrahim, inancımızın ve tarihimizin merkezinde duruyor" dedi. Prof. Dr. Olgun, Hz. İbrahim'in çocuğunu kurban etmeye karar verişinin, çok sayıda sanat eserine ilham kaynağı olduğunu belirterek, bu eserlerin en meşhurlarından olan Rembrandt’ın tasvirlemesini ekranda gösterdi. Sanat tarihçilerinin bu konudaki yorumlarına atıfta bulunan Olgun, "Bu resimlerde, Hz. İbrahim'in gözlerindeki tedirginlik ve endişe, onun bu zor kararı verirken içinde bulunduğu ruh halini yansıtıyor. Batılı sanatçılara göre İbrahim'in içsel çelişkileri ve oğlunu kurban etme emrine olan tereddüdü, bu eserlerde gözler önüne seriliyor" dedi.

basaksehir-9.jpg

Olgun, bu algının, İslami anlatı ile çeliştiğine dikkat çekti ve "Kur'an'da Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail'in bu sınav karşısında gösterdikleri teslimiyet, bu sanat eserlerinde genellikle yansıtılmayan bir boyuttur. Hz. İbrahim, tereddüt etmeden Allah'ın emrine boyun eğmiş, Hz. İsmail de 'Ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap, beni sabredenlerden bulacaksın' diyerek bu teslime ortak olmuştur" ifadelerini kullandı.

Olgun, İbrahim Peygamber'in geleneksel eğitimdeki yerine işaret ederek, "Karşılaştırmalı olarak, mümkün olduğunca geniş bir perspektiften İbrahim Peygamber'i anlamaya çalışıyoruz. Geleneksel eğitimimizde çokça duyduğumuz bu figürün, aslında çok daha geniş bir bağlamda ele alınması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sunumda, İbrahim Peygamber'in Mezopotamya dönemindeki kültürel ve sosyopolitik yapısı üzerine de değinildi. Prof. Dr. Olgun, "İbrahim Peygamber'in yaşadığı döneme ait Mezopotamya coğrafyasının kültürünü, inançlarını ve sosyopolitik yapısını incelemek, onun hikayesini ve mesajını daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

Program, İbrahim Peygamber'in tarihsel gerçekliği ve mitolojik anlatılar arasındaki yerinin tartışılmasıyla devam etti. Prof. Dr. Olgun, peygamberlerin gerçek kişilikler olup olmadığına dair yaygın sorulara da değinerek, "Arkeolojik bulgular ve tarihsel veriler ışığında, bu figürlerin sadece mitolojik anlatılar olmadığını, gerçek tarihsel kişilikler olduğunu gösteriyor" dedi.

Hz. İbrahim'in sanatta ve dini metinlerde nasıl temsil edildiğine dair bölümler de sunumun ilgi çeken kısımları arasında yer aldı. İbrahim Peygamber'in imanının sınandığı oğlunu kurban etme hikayesinin farklı kültür ve teolojilerde nasıl yorumlandığı ve tasvir edildiği ele alındı.

 

Önceki ve Sonraki Haberler