Modern Toplum ve Mahremiyet

Modern Toplum ve Mahremiyet

Özgür-Der Başakşehir Temsilciliği dernek binasında eğitimci-yazar Şefik Sevim’in anlatımıyla modern toplum ve mahremiyet konulu bir seminer gerçekleştirdi.

Mahremiyet kelimesinin Hareme fiilinden türediğini ifade eden Sevim, kelimenin yasaklamak, dokunulmaz kılmak, yasak alan oluşturmak gibi manalara geldiğini ve mahremiyetin insanın kendisinin değil Allah'ın belirlediği bir alan olduğunu vurguladı.

Şefik Sevim, şehir hayatı, kalabalıklaşan nüfus, geçim derdi, iletişim araçlarının çoğalması, insani ilişkilerin azalması gibi gelişmelerin insanoğlunu kendi kendine yeten bencil egoist bir varlığa dönüştürdüğünü söyleyerek bunun bir eksen kayması olduğunu ifade etti.

Batı toplumlarının ve eski Sovyet ülkelerinin çocuğun sosyalleşmesi adına utanma duygusunu ortadan kaldırdığını ve ahlakı dumura uğrattığına dikkat çeken Sevim, Türkiye'nin de aynı tehditle karşı karşıya bulunduğu belirtti. Bu durumun ortaya çıkışının sebepleri olarak hareketli turizm akışı ve ülkenin en dindar bölgeleri olan doğu ve güneydoğuda son otuz yılda palazlanan laik seküler örgütün gavurlaştırma projeleri sıralayan Sevim, ayrıca sosyal medya kullanımının artmasının, televizyonun ve cep telefonunun yaygınlaşmasının da mahremiyeti ortadan kaldırdığının altını çizdi.

Sevim, bu ahlaki yozlaşma karşısında takınılacak tutum ve davranışları şu şekilde sıraladı; ailenin temel insicamı ve düzeni bozulmamalıdır. Haya duygusu sözle değil yaşantıyla örnek olunarak ortaya çıkarılmalıdır. Çocuklarımıza sosyal şahitliğimizin bir gereği olarak sahada iyilik yapma alışkanlıkları kazandırılmalıdır. Teknoloji kullanımında çok dikkatli olunmalı, Müslümanca bir hassasiyetle bu kullanım kontrol altına alınmalıdır.

Haber: Murat Yürükoğulları

Önceki ve Sonraki Haberler