Hz. Hatice ve Müslüman Kadın Şahsiyeti

Hz. Hatice ve Müslüman Kadın Şahsiyeti

10 Aralık 2007 Perşembe günü Küçükçekmece Özgür-Der’de aylık Bayan seminerlerinin üçüncüsü yapıldı. Hülya Hacıoğlu Yılmaz "Hz. Hatice ve Müslüman Kadın Şahsiyeti" konulu semineri sundu.

10 Aralık 2007 Perşembe günü Küçükçekmece Özgür-Der'de aylık Bayan seminerlerinin üçüncüsü yapıldı. Hülya Hacıoğlu Yılmaz "Hz. Hatice ve Müslüman Kadın Şahsiyeti" konulu semineri sundu.

Hülya Yılmaz Hz. Hatice'nin doğumu ve doğduğu coğrafyanın sosyolojik durumununu anlatarak konuşmasına başladı. Hz. Hatice'nin yetişmesi, Mekke'de Hz. İbrahih dinin bağlıları Hanifler,Şirk toplumunda yetişen asil bir kadın şahsiyeti olan Hz. Hatice'nin Rasülle olan ticaret oretaklığı , evliliği, Hz. Muhammed'e vahyin gelişi, İlk Biat ,İlk cemaat olarak Hz.Hatice ,Vahyin Tebliği ve Hz. Haticenin Desteği, Sosyoekonomik Boykot ve Hz. Hatice'nin servetini Allah yolunda infak etmesi, Ölümü ve Hüzün yılı , Hz. Hatice'nin bu olaylar karşısındaki örnek, öncü tutumundan bahsetti.

Hülya Yılmaz konuşmasını Hz. Haticenin Örnek vasıflarını sıralayarak devam etti.

Hz. Hatice Mekke'de şirk düzenin hakim olduğuzamanda bile putatapanlardan değil, Bir Allah'a inanan haniflerdenHayt tecrübesi çok güçlü bir insan. Kadının değer verilmediği ve hakir görüldüğü bir toplumda ticaretle uğraşıyor, bilgili ve kültürü güçlü bir hanım. İslamiyetten önceki yaşantısında da "Tahire" olarak Mekke'de sembolleşmiş saygıdeğer bir kadın.Kölelere, cariyelere, hizmeti altındakilere iyi davranan yoksullara yardım eden bir kişilik. İslamiyetin gelmasi ile vahye ilk muhatap olan insan. Rasüle ilk biat eden insan. Rasülün ilk cemaatı olan kadın.Rasülü ilahi mesajın tebliğinde bir an olsun yalnız bırakmayan, mümine kadınların örneği. Kadın fıtratındaki mal, süs sevgisini aşmış güçlü bir karakter.Allah için infak etmiş. Servetini Allah yolunda ve rasülün tevhidi tebliğinde karşılaştığı zorlukları aşmada kullanan bir kadın. Vefatında Hz. Ebu Bekir gibi geriye zikre değer bir mirası kalmıyor. Allah'a ne güzel ödünç vermiş bir insan.Rasüle yöneltilen alay, hakaret ve tahkir olayları karşısında onun en yakın sırdaşı, arkadaşı.Tebliğde kadın cemaatları oluşturup onlara model olmuştur. Evi risaletin gelmesiyle adeta bir okul olmuştur. Sosyoekonomik   boykotta müslümanların yanında ve Allahın dini yeryüzünde yaşasın diye bütün varlığını infak etmiş bir öncü. Peygamberin kur'an derslerine katılan şirke karşı Tevhide bağlılığın öncüsü , örneğidir Hz. Hatice. Rasülü desteklemekten bir an geri durmayan, mücahide bir kadın.

Yılmaz sunumunu şu sözlerle bitirdi: Allah ondan razı olsun, inşallah bizlerde kendi zamanlarımızın, kendi çağımızın fedakar, öncü, Allah için yaşayan, Allah için infak eden, Allah için seven ve Allah için şahitlik edilmiş hayatların sahipleri oluruz. Çağımızın Hz. Haticeleri oluruz , kulluk yürüyüşümüzü cennetle tamamlayacağımız ömürler diliyorum.

Önceki ve Sonraki Haberler