İslami Düşünce Konferansları Başladı!

İslami Düşünce Konferansları Başladı!

Özgür-Der Küçükçekmece Temsilciliği tarafından düzenlenen İslami düşünce konferansları başladı. 17 Ekim Cumartesi akşamı yapılan İslami Düşünce Konferanslarının ilkini Ramazan Kayan sundu. Ramazan Kayan’ın konferans başlığı "Vahiyle yürümek ve doğrulmak"

Konuşmasına Enfal suresinin 24. ayeti ışığında (Ey iman edenler! Size hayat verecek bir şeye çağırdığı zaman Allah'a ve Elçisi'ne cevap verin ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına nüfuz eder. Şüphesiz siz de O'nun huzurunda toplanacaksınız.). "Peki vahiyle nasıl yürünür ve doğrulur ?" Vahiyle yürümenin hayatımızdaki iz düşümü nasıl olmalıdır? sorusunu sorarak başlayan Ramazan Kayan, Bilal'i kölelikten yüceliğe, Ebuzer'i haramiden sahabeye, kız çocuklarını toprağın altından hayata, bedeviyi medeniye yücelten vahyin hikmetinden söz ettikten sonra, vahiyle doğrulmayı 5 maddede özetledi.

1-Allah'ın boyası ile boyanmak.

Bakara suresinin 138. ayetini örnek vererek( İşte Allah'ın boyası! Allah'tan daha güzel boyası olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz) Allah'ın boyasından kastedilen şeyin, rengini belli etmek, taraf olmak, nesne değil özne olmak,  gittiği yerde rüzgar estirendir rüzhara kapılan değil, etkilenen değil etkileyen olmak şeklinde yorumlayan Kayan,"bir insanda secde ahlakı varsa o Allahın boyası ile boyanmıştır" vurgusunu yaptı. Allah'ın boyasıyla boyanmak bedel ödemeyi gerektirir. Statükonun rengine karşı renginden vazgeçmemektir.

2-Allah'ın ahlakı ile ahlaklaşmak..

Bunu,"ahlaki niteliği yüceltmek" (Sen, büyük bir ahlak üzeresin).şeklinde ifade eden Kayan Allah'ın, peygamberini yüce ahlak ve güzel örnek olarak bizlere anlamda tanıttığını ve bizlerinde o peygamberin ümmeti olarak bu özellikleri taşımamız gerektiğini belirtti. Peygamberimize iftira atan Mekke ileri gelenleri peygamberimizi hiçbir ahlaki suçlamayla itam edememiştir. Peygamberimizi öldürmeyi düşündükleri halde emanetlerini peygamberimize veriyorlardı. (Sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı ümit eden ve Allah'ı çok zikreden kimseler için Allah Resulü'nde güzel örnek vardır.)

3-Allah'ın izzeti ile izzetleşmek.

İzzetin tümünün Allah'a ait olduğunu ve Müslümanların izzeti dünyevi ihtiyaçlarda değil, İslami kimliğe yakışır bir tutumda sergilemesi gerektiğini ve her ne olursa olsun Müslümanların izzetli ve onurlu davranmaları gerektiğini ifade etti.( Onlar, müminleri bırakıp kâfirleri dost/veli edinirler. Onların yanında izzet mi arıyorlar? İzzet/güç bütünüyle Allah'a aittir.)

4-Allah'ın nuru ile nurlanmak.

Nur suresi 35.ayetten örnek vererek Allah'ın yerin ve göğün nuru olduğunu belirtti.

( Allah göklerin ve yerin aydınlatıcısıdır. O'nun aydınlatmasının örneği, içinde ışık bulunan bir kandil yuvası gibidir. O ışık bir cam içindedir. Cam sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Doğuya da batıya da ait olmayan mübarek zeytin ağacından yakılır. Ona ateş değmese bile neredeyse yağı ışık verecek. Nur üstüne nur! Allah dilediği kimseyi nuruna yöneltir. Allah, bu örnekleri insanlar için veriyor. Allah, her şeyi hakkıyla biliyor.) Müslümanlar karanlık dünyanın insanı değildir. Açık, şeffaf, nettirler. Müslüman'ın var oluşu insanlara yol gösterici olmalıdır.

5-Allah'ın ruhu ile ruhlanmak

Bu maddeyi'de Hicr suresinin 29.ayetini (Ona biçim verip içine kendi ruhumdan bir soluk üflediğimde önünde secdeye kapanınız!) örnek vererek, toprak ve ruhun birleşmesi sonucunda insanın ortaya çıktığını, insanın maddi yönünü toprağa, manevi yönünü ise ruha benzetti. Eğer bu ruhla ruhlanmasak ya sömüren oluruz yada sömürülen oluruz. Kayan her maddeye sahabeden birer örnek vererek konusunu bitirdi.Konferans katılımcıların katkı ve soruları ile tamamlandı.

Haber: Suna Hasanbaşoğlu

Önceki ve Sonraki Haberler