K.Çekmece "Modern Kavramlar" konuşuldu

K.Çekmece "Modern Kavramlar" konuşuldu

Küçükçekmece Özgür-Der’de bu hafta İslam’ın Anlaşılmasının Önündeki Engeller ana başlığının altında Üretilen Modern Kavramlara Savrulma konuşuldu.

Konuşmayı Bahattin Urlu yaptı. Sözlerine modernizme ne anlam yüklendiğini açılayarak başlayan urlu, sırası ile savrulma sebeplerini ve sonuçlarını açıladı. İnsanlık tarihi boyunca yaşayan insan toplulukları yaşadıkları zamanı modern zaman, kendilerinden öncekileri ise modern olamamaklar çağ dışı olmakla itham etmişlerdir. Modernizm kavramının lugat manasında geçmişe dair ne varsa değiştirilmesi gereklidir ifadesinin İslam'a ne kadar zıt bir kavram olduğunu ortaya koymada manidardır. Yeni zamanın İslam'a alternatif olarak önümüze koymuş olduğu bu kavramlara savrulma nedenlerini şu şekilde sıralamak mümkün:

·        Marjinal kalma endişesi.

·        Hesapçı tutum dünyevileşme

·        Kur'an dan uzak yaşam ve tefekkür biçimi.

·        Kur'an kıssalarını anlamama, dolayısı ile ilkeli, ısrarlı, istikrarlı bir duruş sergileyememe.

·        İktidar tutkusu.

·        Heva ve heves kuşatıcılığı

·        Ölçüsüz bilgi edinme.

·        Acelecilik.

·        Çokluk yanılması. (Gereği gibi iman etmeyen çokluluklarla aldanma).

Varlık sebebimize İslam dışında izahlar getirmeye çalışan pozitivist yaklaşımlar, her ne kadar Müslüman'ları tamamen kuşatmasa bile İslami kimliklerine bir şeyler eklemeyi başarmıştır.  Ahiret bilinci ile inşa edilen İslami bilinç yerini, kalbini, gözünü, zihnini dünya süslerine kaptıran kapitalleşmiş bir takım zihin yapısına bırakmış durumdadır. Doğu gelenekleri yerine batı gelenekleri ile kendini ifadelendirmeye başlayan Müslümanlar bir süre sonra Allah kelamını da kendilerini kaptırdıkları zihin yapısı ile okumaya başlamışlardır. Kendisi olamayan Müslümanlar bir süre sonra kendinden olmayan bir takım insanlardan medet bekler duruma düşürülmüştür. Müslümanlar bu gün kendilerine yapılan baskıları dillendiren bir takım liberal görüşlere kalben meyletmeye başlamışlardır. Bu savrulmuşluk ve kendini bilmezlik sonucunda İslam kimliğinin (bu zihinsel, sosyal, siyasal tüm alanları kapsar) yanına bugün birileri korkmadan ve utanmadan demokrat, laik, liberal gibi üretilen bir takım kavramları koyabilmektedir.

İslam'da devletleşme, cemaatçilikten sivil toplumculuğa gibi konular konuşulduktan sonra karşılıklı soru ve cevaplar ile konuşma sona ermiştir.

Önceki ve Sonraki Haberler