K. Çekmece'de "Namaz Hayat İlişkisi" Semineri

K. Çekmece'de "Namaz Hayat İlişkisi" Semineri

Küçükçekmece Özgür-Der temsilciliğinde alternatif eğitim dersleri devam ediyor. Bu hafta "Hayat Rehberimiz Kur'an Işığında dersler" üst başlığında "Namaz Hayat İlişkisi" adlı konuyu Recep Şencan sundu.

Allah'u Teala Zariyat suresi 56,57, ayetlerinde "Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan rızk istemiyorum." buyurmaktadır.  Hayat rehberimiz Kuran'da da belirtildiği insan kul olarak yaratılmış ve görevi ibadet etmektir.

İbadet kelimesi kulluk, itaat, boyun eğmek, köle olmak manalarına gelmektedir. Kulluk kalbin her hangi bir şeye aşırı bağlılığıdır. Bir insanın kalbi neye çok bağlanmışsa, en çok neyi sevmişse, insan o şeyin kuludur. İbadet kulun Allah için yaptığı davranış ve eylemlerin tümüdür. İbadet Allah için yaşanan hayattır.

Namaz ibadet şekillerinden en başta gelenlerinden ve müminlerin en belirgin özelliklerindendir.  Namaz kelimesi Farsça olup "eğilmek sureti ile saygı duymak" anlamına gelmektedir." Arapça da "Salât" olarak geçmektedir. 

Nisa 103'te "Muhakkak namaz, müminler üzerine, vakitli olarak farz kılınmıştır."

Namaz kılarken okuduğumuz ayetler ile Rabbimize sözler veririz.

Tevbe 24. ayette " Deki babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabanız, elde ettiğiniz mallar, durgun geçmesini korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihaddan daha sevimli ise, Allah'ın gazabını gelinceye kadar bekleyin."  Bu bilinçte namazımızı eda etmeliyiz.

Maun 2.-3.-4. ayette " Oysa yetimi itip kakan odur. Yoksulu doyurmayı teşvik etmez. Vay o namaz kılanların haline." Namazın şekli bir ibadet olmadığı hayatın her safhasına yansıması gerektiğini gösterir. Bağlılığımızı bildirdiğimiz Rabbimizin istediği bir şekilde salih ameller ile hayatımızı devam ettirmeliyiz.

Ankebut suresi 45. ayette "Hiç kuşkusuz namaz, insanı iğrenç işlerden ve kötülüklerden alıkoyar…"  Namaz gerçekten kılındığı zaman insan iğrenç işlerden ve kötülüklerden alıkoyar. Çünkü namaz Allah'a bağlanma durumudur. Bu yüzden kişi namazla birlikte günah işlemekten kaçınır, kötülüğe bulaşmaktan utanır.

Hud suresi 87. ayette "Ey Şuayp babalarımızın taptıklarına yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen yumuşak huylu ve çok akıllısın." Namaz ile istenilen hayat tarzının nasıl bir yaşama tekabül ettiğini anlayanlar Şuayp peygambere tepkilerini böyle gösteriyorlar.

Namaz müminlerin pasifize olmasına, uyuşmasına yol açan ibadet değil, aksine onu toplumun sapmalarına, inkârlarına, fahşa ve münkerlerine karşı mücadeleye sevk eden bir muharrik güçtür. Namaz sadece beş vakitten ibaret değildir. Hayatın her alanında Allah'a yönelmeliyiz. Hayatın her alanında Allah'a ibadet ediyor gibi, onun karşısındaymışız gibi davranmalıyız. Ticaretimizden, dostluğumuza, akraba ile ilişkilerimize, davranışlarımıza, sevgimize ve en önemlisi yüreğimize yansımalıdır

Haber: Kürşat Okur

Önceki ve Sonraki Haberler