Küçükçekmece Özgür-Der Alternatif Eğitim Seminerleri Başladı

Küçükçekmece Özgür-Der Alternatif Eğitim Seminerleri Başladı

İslam dünyası kültür merkezinde yapılan "Akaid'in temelleri ve Kuran'da gayb haberleri konulu ders Mustafa Eğilli tarafından geçekleştirildi.

İslam dünyası kültür merkezinde yapılan "Akaid'in temelleri ve Kuran'da gayb haberleri konulu ders Mustafa Eğilli tarafından geçekleştirildi. Eğilli sunumuna Akaid'in kelime ve kavram anlamlarını açıklayarak müslüman için olmazsa olmaz bir ilke olduğunu ve Akaid'in subuti kati ve delaleti kati olan Kuran'dan çıkartılması gerektiğini Kuran dışı itikatların delaleti katide olsa itikat oluşturulamayacağını belirtiği konuşmasında Müslümanlar için ALLAH inancının, Resul inancının, Melek inancının, Kitap inancının ve Ahiret gününe imanın Kuran ayetleri ile sabit olduğunu dolayısıyla subuti kati olduğunu belirterek mevcud Akaid kitaplarında yer alan kader ve kabir azabı gibi konuların subuti kati olmadığından reddedilmesi gerektiğini Resul ve sahabenin kuran dışında hiç bir itikatlarının olmadığını bu tür konuların mezhep ve kelam tartışmaları sonucu çıkan sorunlar olduğunu belirterek, Gayb konusunun kelime ve kavram alanına ilişkin verdiği bilgilerle gaybın müslümanlar için çok önemli bir imtihan alanı olduğunu söyleyerek Kuran'dan ayetlerle örnekleyerek gaybın iki kısma ayrıldığını 1-(Mutlak gayb) 2-(İzafi gayb) Mutlak gaybın bilgisi ve anahtarlarının yanlızca ALLAH'a ait olduğunu,İzafi gaybın ise seçtiği elçilerden bazılarına bildirdiğini örneğin: Yusuf kısasının Hz. Peygambere kuranda bildirilmesi gibi.

Program derse katılanların sorularına verilen cevaplarla sona erdi. 

Önceki ve Sonraki Haberler