Sosyal Hayatta Müslüman Kadın

Sosyal Hayatta Müslüman Kadın

Özgür-Der Küçükçekmece Şubesinin Aylık İslami Düşünce konferanslarının 3.sü 19 Ocak 2008 günü yapıldı. Sosyal Hayatta Müslüman Kadın konulu konferans Hülya Şekerci tarafından sunuldu.

Özgür-Der Küçükçekmece Şubesinin Aylık İslami Düşünce konferanslarının 3.sü 19 Ocak 2008 günü yapıldı. Sosyal Hayatta Müslüman Kadın konulu konferans Hülya Şekerci tarafından sunuldu.

Programa Mevlüt Akbal'ın okuduğu kuran-ı kerim ve meali ile başlandı.

Hülya Şekerci konuşmasına cahiliye döneminde kadın ve bugün toplumda kadına bakış açısı gibi genel konularda bilgi vererek konuşmasına başladı. Müslüman kadının sosyal hayatta yerini alması gerektiği bu konuda kısıtlamanın varolan zihniyet ve geleneklerle alakalı olduğunu ve bu kısıtlamanın asla dine dayandırılamayacağını önemle belirtti. Peygamberimiz döneminden de örnekler vererek öncüler olması itibarı ile Hz. Hatice'den, ilk şehit Hz. Sümeyye'den bahseden Şekerci Peygambere biat eden kadınları, peygamberle problemlerini konuşan kadınları dile getirdi. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın Kur'anda insanları kadınlar ve erkekler diye ayırmadığını, inan kadınlar ve inanan erkekler şeklinde vurgu yapılarak üstünlüğün kadın yada erkek olmakla değil "takva" ile yani Allah'a karşı sorumluluk bilincinin üstünlüğü ile olduğunu önemle belirtti. Hitabında önemle, toplumunun iyi şekillenmesi ve islami değişimin yapılabilmesi için kadınların özellikle eğitilmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmasına  konularla ilgili kur'an ayetlerinden örnekler vererek devam eden Şekerci, daha sonra başartüsü konusu ve bugün müslüman kadının karşılaştığı zorluklara değindi. Katılımcıların sorularını yanıtlayan Şekerci, konu ile ilgili katılımları da aldıktan sonra sunumunu tamamladı.

Önceki ve Sonraki Haberler